XXXVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

0
154

24 lutego 2021 r o godzinie 13:00 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z XXXIII, XXXIV, XXXV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
 6. Informacja Prezesa Zarządu Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. na temat bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.
 7. Podjęcie apelu w sprawie konieczności zwiększenia zaproponowanej alokacji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 oraz włączenia Miasta Kamienna Góra w zakres wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn.
  ”Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra 2021-2023.”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie
  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
  w miejscu sprzedaży za rok 2021 i zwrotu części tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. Nr 261/2, obr. 3).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  (dz. Nr 223/16, obr.5).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (wieczyste użytkowanie 16. działek).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
 18. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Wnioski
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie Sesji.

Źródło: UM Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj