wtorek, 16 kwietnia, 2024
More
  Strona głównaAktualności powiatoweXXXVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

  XXXVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

  -

  W dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza, przy zachowaniu stosownych środków bezpieczeństwa, odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV, XXXV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
  4. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami.
  5. Informacja przewodniczącego rady miasta o pracy rady między sesjami.
  6. Informacja prezesa zarządu Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. na temat bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.
  7. Podjęcie apelu w sprawie konieczności zwiększenia zaproponowanej alokacji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 oraz włączenia miasta Kamienna Góra w zakres wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. ”Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra 2021-2023.”
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 i zwrotu części tej opłaty.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 261/2, obr. 3).
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. Nr 223/16, obr.5).
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (wieczyste użytkowanie 16. działek).
  14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
  18. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
  19. Interpelacje i zapytania.
  20. Wnioski.
  21. Sprawy różne.
  22. Zamknięcie sesji.

  Źródło: UM Kamienna Góra

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły