wtorek, 31 stycznia, 2023
More
  Strona głównaAktualnościZnak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

  Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

  -

   Do 16 czerwca można ubiegać się o Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

  Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz prezentacja laureatów podczas ogólnopolskiego wydarzenia prowadzonego w postaci on-line, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.
  1. Kategorie konkursowe

  W ramach tegorocznej – czwartej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

  1. Kategoria I. Debiut roku.
  2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
  3. Kategoria III. Sukces rynkowy.
  4. Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
  5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

  Do udziału w konkursie zapraszamy:

  1. podmioty ekonomii społecznej:

  a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,

  b) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  c) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,

  d) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich,

  e) Centrum Integracji Społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
  o zatrudnieniu socjalnym,

  f) Klub Integracji Społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

  g) Warsztat Terapii Zajęciowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  h) Zakład Aktywności Zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  2. Przedsiębiorstwa Społeczne – przedsiębiorstwo społeczne: podmiot ekonomii społecznej figurujący w Bazie Przedsiębiorstw Społecznych, prowadzonej przez MRiPS, znajdującej się pod adresem internetowym: wwww.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl

  3. Jednostki Samorządu Terytorialnego – gminy lub powiaty.

  Więcej informacji dostępne tutaj – klik

  Źródło: gov.pl

  Ostatnie artykuły

  Zostańmy w kontakcie

  1,894FaniLubię
  12SubskrybującySubskrybuj

  Ostatnie artykuły