czwartek, 7 grudnia, 2023
More
  Strona głównaAktualności gminne„Znowu razem w Gminie Lubawka”

  „Znowu razem w Gminie Lubawka”

  -

  Gmina Lubawka podpisała umowę o dofinansowanie w ramach projektu „Znowu razem w Gminie Lubawka”.

  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

  Dofinansowanie wyniosło 404 621,25 zł, wkład własny Gminy Lubawka 50 220,00 zł, natomiast wpłaty rodziców 21 183,75 zł. Projekt realizowany będzie w trzech szkołach:

  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim
  • Szkole Podstawowej w Miszkowicach

  Działania w projekcie to podniesienie kompetencji kluczowych wraz z kształtowaniem właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy, realizacja wycieczek edukacyjnych, zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz warsztaty i terapie psychologiczno-pedagogiczne.

  Pierwszym etapem realizacji projektu będzie organizacja 7 wycieczek:

  • trzy dwudniowe wyjazdy edukacyjne do Warszawy
  • trzy jednodniowe wyjazdy edukacyjne do Wrocławia
  • jeden dwudniowy wyjazd edukacyjny do Torunia

  Pierwsze wycieczki do Centrum Nauki Kopernik i Planetarium w Warszawie odbędą się już w czerwcu. Pozostałe wycieczki zostały zaplanowane na przełom września i października.

  Źródło: Gmina Lubawka – Okolica, w której się zakochasz

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły