Debata nad Raportem o stanie Gminy za 2020 rok.

0
170

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Kamienna Góra, która odbędzie się w dniu 26 maja 2021 roku zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Kamienna Góra za 2020. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz funduszu sołeckiego. Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w której poza radnymi głos zabrać mogą również mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad przedstawionym raportem o stanie gminy powinien złożyć do Przewodniczącego Rady PISEMNE ZGŁOSZENIE, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, czyli do 25 maja 2021 r. do godziny 12.00 (termin faktycznego złożenia dokumentu) do Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, Al. Wojska Polskiego 10. Zgłoszenia można nadać pocztą na adres urzędu lub złożyć osobiście. W przypadku zamiaru osobistego dostarczenia zgłoszenia, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 756106292 lub 756106283, celem ustalenia zasad przekazania zgłoszenia z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w związku z pandemią Covid-19.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności wpływu zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2020 rok – klik

Źródło: Gmina Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj