środa, 30 listopada, 2022
More
  Strona głównaAktualnościDofinansowanie pobytu w żłobku

  Dofinansowanie pobytu w żłobku

  -

  1 kwietnia br. rusza dodatkowe wsparcie dla rodziców, których dziecko korzysta z opieki klubu dziecięcego, żłobka lub dziennego opiekuna. Dofinansowanie umożliwia obniżenie opłat za pobyt dziecka w tych placówkach i kierowane jest do ośrodków, które wpisane są do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, a dzienni opiekunowie do wykazu dziennych opiekunów.

  Jakich instytucji opieki dotyczy dofinansowanie?

  Dofinansowaniem objęte są dzieci uczęszczające do żłobkaklubu dziecięcego lub objęte opieką dziennego opiekuna. Nawet jeśli dziecko ma mniej niż 3 lata, ale uczęszcza do przedszkola, to dofinansowanie nie zostanie przyznane. Żeby placówka opieki spełniała kryteria kwalifikujące ją jako instytucję opieki w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, musi być wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, a dzienny opiekun do wykazu dziennych opiekunów. 

  Czy rodzice otrzymają dofinansowanie z wyrównaniem?

  Dofinansowanie opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki będzie mogło być przyznane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wyrównaniem za miesiące styczeń-marzec 2022 r. By było to możliwe rodzic musi złożyć wniosek do ZUS w okresie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r., a podmiot prowadzący instytucję opieki – uzupełnić comiesięczną informację o dzieciach za miesiące styczeń-luty. Jeśli wniosek zostanie złożony we wskazanym okresie, ZUS przyznając dofinansowanie, przyzna je od stycznia 2022 r. (jeśli dziecko było w tym czasie objęte opieką instytucjonalną i rodzic nie pobierał za ten okres RKO).

  Jakie dane dziecka i rodzica trzeba wykazać w Informacji o dzieciach uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego lub znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna?

  Dane, które są wymagane przy uzupełnianiu informacji o dzieciach i ich rodzicach to:

  • imię i nazwisko (rodziców i dziecka),
  • numer PESEL lub gdy nie nadano numeru PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (rodziców i dziecka),
  • data urodzenia (rodziców i dziecka),
  • numer telefonu i adres poczty e-mail obydwojga rodziców,
  • data rozpoczęcia uczęszczania – data faktycznego objęcia dziecka opieką (data rozpoczęcia świadczenia usługi opiekuńczej),
  • data zakończenia uczęszczania – data faktycznego zakończenia przez dziecko uczęszczania do instytucji opieki,
  • wysokość opłaty za pobyt.

  Źródło: gov.pl

  Ostatnie artykuły

  Zostańmy w kontakcie

  1,894FaniLubię
  12SubskrybującySubskrybuj

  Ostatnie artykuły