Federalne Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat dla Polaków

0
409

Wjazd do Niemiec dla osób z Polski podlega licznym ograniczeniom. Federalne Ministerstwo Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit) opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat w języku polskim z wykazem zasad, których aktualnie muszą przestrzegać osoby wjeżdżające z Polski. Przypomnijmy, że od 21 marca aż do odwołania Polska uznawana jest przez Niemcy za kraj WYSOKIEGO ryzyka zakażenia koronawirusem.

Obszarem ryzyka jest państwo lub region poza Republiką Federalną Niemiec, w przypadku którego w momencie wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec występuje zwiększone ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Lista obszarów ryzyka: https://www.rki.de/risikogebiete.

Jeszcze przed wjazdem trzeba zarejestrować się na stronie www.einreiseanmeldung.de, a potwierdzenie rejestracji należy mieć ze sobą przy wjeździe. Potwierdzenie zostanie sprawdzone przez przewoźnika i ewentualnie dodatkowo przez policję federalną podczas kontroli wjazdowej; ponadto policja federalna przeprowadza kontrole w ramach wykonywania obowiązków policji granicznej (np. przy wjeździe drogą lądową).

Jeżeli z powodu braku wyposażenia technicznego lub usterki technicznej nie mogą Państwo złożyć cyfrowej deklaracji wjazdu, wówczas w jej miejsce należy wypełnić deklarację zastępczą. Ze wskazówek zawartych w deklaracji zastępczej dowiedzą się Państwo, gdzie należy ją złożyć (np. u przewoźnika lub wysłać pod adres: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim).

Ponadto najpóźniej 48 godzin po wjeździe należy mieć dowód potwierdzający przeprowadzenie testu i przedłożyć właściwemu organowi, jeżeli zażąda go w ciągu 10 dni od wjazdu. Dowodem jest zaświadczenie lekarskie lub negatywny wynik testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Osoby wjeżdżające drogą lotniczą powinny pamiętać o szczególnym obowiązku wykonywania testów i przedstawienia ich potwierdzeń przed odlotem, niezależnie od tego, czy przebywały w obszarze ryzyka.

Wjeżdżając z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia SARS-CoV-2 muszą Państwo wykonać test przed wyjazdem, ponieważ przy wjeździe na żądanie właściwego organu lub policji federalnej będą Państwo musieli przedłożyć stosowny dowód potwierdzający wykonanie testu. W przypadku korzystania z usług przewoźnika, potwierdzenie należy przedłożyć przewoźnikowi przed wyjazdem. Obszarami o szczególnie wysokim ryzyku są rejony, w których istnieje wyjątkowo wysokie ryzyko zarażenia z powodu rozprzestrzeniania się mutacji wirusa lub w związku ze szczególnie wysoką zachorowalnością. Informacje o tych obszarach są również publikowane na ww. stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha.

W związku z obligatoryjną kwarantanną należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz pamiętać, że co do zasady 10-dniowa kwarantanna może zostać zakończona najwcześniej po piątym dniu od wjazdu na podstawie negatywnego wyniku testu. Czternastodniowa kwarantanna po pobycie w obszarze występowania wariantów wirusa nie może zostać wcześniej zakończona na podstawie przeprowadzonego testu.

Nawet przy negatywnym wyniku testu w przypadku wystąpienia w ciągu 10 dni od wjazdu typowych objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (duszności, nowo pojawiający się kaszel, gorączka albo utrata węchu lub smaku) są Państwo zobowiązani do natychmiastowego skontaktowania się z właściwym urzędem ds. zdrowia publicznego (https://tools.rki.de/PLZTool/en-GB). 

Źródło: bundesgesundheitsministerium.de

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj