Gminy popegeerowskie z rządowym wsparciem

0
217

Nabór już ruszył i potrwa do 12 lutego.

Gminy popegeerowskie mogą od 4 stycznia wnioskować o wsparcie finansowe. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił zapowiadany w październiku program. – Chcemy, by gminy mogły złożyć wnioski, które będą opiewały na kwoty: minimalna 50 tys. zł, maksymalna do 5 mln zł – mówił podczas konferencji prasowej.

Rządowy program ma na celu wsparcie realizacji inwestycji, budowę infrastruktury społecznej i wsparcie lokalnych wspólnot, spółdzielni, stowarzyszeń i innych podmiotów skupiających mieszkańców terenów popegeerowskich.

Dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 250 mln złotych skierowane będzie do gmin, w których funkcjonowały PGR-y. Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe.

Otrzymanie przez daną gminę innych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych nie wyłącza możliwości wnioskowania o wsparcie z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Co będzie obejmował projekt?

  • budowę, rozbudowę, przebudowę:
    – kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,
  • dróg wewnętrznych lub dojazdów do miejscowości, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,
    – centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,
    – świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich;
  • modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym w szczególności budynków, ogrodzeń, termomodernizacja budynków,
  • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Więcej informacji czytaj tutaj – klik

Źródło:gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj