Konkurs – Wszyscy jesteśmy.. królami!

0
363

Wszyscy jesteśmy.. królami! Już niebawem święto Trzech Króli, a więc to doskonała okazja, żeby sprawić sobie piękną koronę!Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was nowy konkurs. Co należy zrobić?

✔️ wykonaj własnoręcznie koronę – im więcej różnych materiałów użyjesz, tym lepiej!

✔️ załóż ją i zrób sobie w niej zdjęcie

✔️ wygrywają trzy zdjęcia, które zdaniem Jury okażą się najbardziej kreatywne

Do dzieła! Konkurs trwa do 12 stycznia 2021

Źródło: MGOK Lubawka

REGULAMIN KONKURSU – ,,NAJPIĘKNIEJSZA KORONA?

§ 1

 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą ?Najpiękniejsza korona? i jest zwany dalej ,,Konkursem??

2. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce. 

3. Fundatorem Nagród są Organizatorzy. 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.  Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkująca teren Gminy Lubawka. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie internetowej http://kultura.lubawka.eu/ 

3. Konkurs trwa od 4 stycznia 2021 r. do 12 stycznia 2021 r. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 13 stycznia 2021 r. za pośrednictwem strony www.facebook.com/kulturalubawka.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu w komentarzu pod postem zdjęcia uczestnika konkursu w koronie wykonanej własnoręcznie.

2. Wygrywają trzy zdjęcia wybrane przez Jury.

3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody na Facebooku.  

4. Nagrodami w konkursie są upominki rzeczowe dla laureatów.  

5. Nagrody zostaną przekazane laureatom w dogodnym terminie uzgodnionym indywidualnie. 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacje o zmianach będą zamieszczone na stronie www.facebook.com/kulturalubawka. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a, tel. 75 74 11 369, e-mail kontakt@kultura.lubawka.eu 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury możliwy jest pod numerem tel. 75 74 11 369 wew. 21, lub adresem e-mail trela.karolina@kultura.lubawka.eu 

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych. 

4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 1 roku. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj