Informacja o LII Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego

0
24

Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2022.1526) oraz w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021.2095 z późn. zm.) LII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:


1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń: Protokół Nr L z dnia 6 grudnia 2022 roku oraz Protokół Nr LI z dnia 20 grudnia 2022 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2022 rok.                                         
7. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2023.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2023 rok.
10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2023 rok.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Sesji

Źródło : Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego Andrzej Mankiewicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj