piątek, 24 listopada, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweInformacja o LIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

  Informacja o LIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

  -

  Dnia 27 kwietnia 2022 r.o godz. 13:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

  Porządek obrad:

  Otwarcie sesji.
  1. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
  3. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
  4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2022 – 2026.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Miasta Kamienna Góra wobec przebiegu proponowanych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  18. Interpelacje i zapytania.
  19. Wnioski.
  20. Sprawy różne.
  21. Zamknięcie sesji.

  Źródło: Przewodnicząca Rady Violetta Majak

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły