Tomograf w kamiennogórskim szpitalu

0
232

Dziś 21 kwietnia 2022 r. starosta Jarosław Gęborys poinformował o otrzymaniu decyzji Prezesa Rady Ministrów,który uruchamia Rządowy Fundusz Rezerw Strategicznych ,a co za tym idzie – przekaże z tego tytułu nieodpłatnie dla PCZ w Kamiennej Górze tomograf komputerowy .

Zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu do decyzji kamiennogórski szpital stanowi strategiczne znaczenie dla województwa dolnośląskiego. Ponadto, niezbędne jest odnowienie wyposażenia jednostki zabezpieczenia medycznego, umożliwiające przywrócenie lub podniesienie na wyższy poziom zdolności do efektywnego zaopatrywania pacjentów, co stanowi aktualnie kluczową kwestię z punktu widzenia zapewnienia dla populacji Dolnego Śląska, bezpieczeństwa w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Doposażenie placówki w tomograf komputerowy zapewni kompleksowość udzielanych świadczeń i zapewni ciągłość ich udzielania, bez konieczności korzystania z pracowni tomografii komputerowej innych placówek. Podobny tomograf trafi również do szpitala w Bogatyni.

Tomograf komputerowy o wartości blisko 2 mln złotych w realny i bezpośredni sposób wpłynie na zwiększenie możliwości PCZ w zakresie udzielania pomocy pacjentom, a także zapewni możliwie najbardziej optymalne warunki dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i jakości usług.

Mając na uwadze ochronę życia i zdrowia społeczeństwa oraz konieczność podejmowania adekwatnych działań do występujących potrzeb zdrowotnych – przekazanie aparatu tomografii komputerowej przyczyni się do optymalizacji postępowania z pacjentami z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz chorobami współistniejącymi, dla których badanie z wykorzystaniem tomografów komputerowych jest podstawowym narzędziem diagnostycznym pozwalającym ocenić aktualny stan zdrowia.

Starosta ogromne podziękowania skierował do Prezesa Rady Ministrów –  Mateusza Morawieckiego  za  pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie tomografu, Wojewody Dolnośląskiego – Jarosława Obremskiego, na którego wniosek urządzenie zostało przyznane oraz Sekretarz Stanu w MEN Marzenie Machałek za kluczową pomoc w staraniach o doposażenie sprzętowe szpitala.

Ponadto słowa podziękowania starosta skierował także do radnych miasta Kamienna Góra, którzy podczas ostatniej sesji rady wyrazili wolę przekazania środków finansowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.

Video: Andrzej Pawlukiewicz / juzwiesz24

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj