Informacja o LIII Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego

0
75

Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2022.1526) oraz w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021.2095 z późn. zm.) LIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr LIII z dnia 31 stycznia 2023 roku.
3.    Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4.    Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.    Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego:
    – informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze,
    – informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze,
    – informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
    – sprawozdanie z pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kamiennej  Górze.
7.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie powiatu kamiennogórskiego.
8.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2023 rok.
9.    Sprawy różne.
10.  Zamknięcie Sesji.

Źródło:   Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego Andrzej Mankiewicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj