Informacja o LXIX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

0
71

W najbliższą środę 29 marca 2023 r. o godz. 13:00 odbędzie się LXIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXV, LXVI i LXVII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały określającej zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Kamienna Góra.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kamienna Góra”, „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Kamienna Góra” oraz „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra w roku 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie sesji.

Źródło:  Przewodnicząca Rady Miasta Kamienna Góra Violetta Majak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj