czwartek, 7 grudnia, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweInformacja o XLVIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

  Informacja o XLVIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

  -

  XLVIII Sesja Rady Miasta odbędzie się 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 11.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie Protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2022-2024.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
  1) odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra;
  2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kamienna Góra wraz z projektem uchwały budżetowej miasta Kamienna Góra na 2022 rok;
  3) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok;
  4) głosowanie uchwały;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2022 rok:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
  2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Kamienna Góra na 2022 rok;
  3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju;
  4) dyskusja nad projektem budżetu;
  5) głosowanie poprawek;
  6) głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.

  10. Interpelacje i zapytania.
  11. Wnioski.

  12. Sprawy różne.
  13. Zamknięcie Sesji.

  Źródło: Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Basta

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły