wtorek, 16 kwietnia, 2024
More
  Strona głównaAktualności powiatoweInformacja o XXVI Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego

  Informacja o XXVI Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego

  -

  Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) XXVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r., o godz. 14.00, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

  4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

  6. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2020 rok.

  7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski za rok 2020.

  8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok.

  9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.

  10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2021 rok.

  11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2021 rok.

  12. Sprawy różne.

  13. Zamknięcie Sesji.

  Źródło: Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego Edyta Wyrostek

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły