MGOPS w Lubawce – informacja o wyborze ofert

0
204

 INFORMACJA O WYBORZE OFERT

Nazwa i adres zamawiającego:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, ul. Dworcowa 33,

58-420 Lubawka, Tel.75 74 11 800, email : sekretariat@mgops.lubawka.eu

Strona www: mgops.lubawka.eu

Nazwa zadania :

Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce w 2021 roku oraz zakup i sukcesywna dostawa Ekogroszku workowanego 25 kg do Dziennego Domu Pobytu Senior + w Bukówce w 2021 roku.

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe.

W wyniku zapytania otrzymano 1 ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Oferent: BOMIR Zdzisław Bomba, ul. Gzowa 6, 58-420 Lubawka nip 614-110-25-85- dla części I i części II

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Realizacja zadania nastąpi na podstawie złożonej oferty przez oferenta:

W części I – BOMIR Zdzisław Bomba, ul. Gazowa 6, 58-420 Lubawka Nip 614-110-25-85– otrzymał 100 pkt.

W części II – BOMIR Zdzisław Bomba, ul. Gazowa 6, 58-420 Lubawka Nip 614-110-25-85– otrzymał 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się następującym kryterium:

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%.

Wybrana oferta spełniła warunki określone w zapytaniu ofertowym. Wybrana oferta będzie zabezpieczała wykonanie zadania w całości.

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty

Źródło: Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce Aldona Popardowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj