“Kwiat Lnu” ogłasza nabór na stanowisko pracy

0
246

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu ogłasza nabór na stanowisko pracy: Asystent do spraw wdrażania LSR.

Termin składania dokumentów: 08 lipiec 2021r.

WYMAGANIA :

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum wyższe licencjackie,
 • dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz urządzeń biurowych,
 • znajomość zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kwiat lnu na lata 2014 – 2020,
 • umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych,
 • dobra organizacja pracy i samodzielność.

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, systematyczność,
 • podstawy prowadzenia monitoringu i ewaluacji,
 • dobra organizacja pracy,
 • znajomość obsługi systemu CMS – WordPress.

dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy nad realizacją projektów finansowanych przez UE i innych,
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pomoc, organizowaniu działań,
 • znajomość zagadnień związanych z PROW,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Aktywny udział w pracach związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Przygotowywanie działań promocyjnych, szkoleniowych, posiedzeń organów LGD.
 3. Uczestnictwo w udzielanym doradztwie w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji, wniosku o płatność oraz udzielanie innych powiązanych poradnictw prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w biurze LGD Kwiat Lnu.
 4. Prowadzenie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy biura.
 5. Udział w realizacji projektów grantowych, operacji własnych oraz projektów współpracy.
 6. Udział w pracach związanych z realizacją i rozliczaniem projektu pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.
 7. Prowadzenie bieżących spraw kadrowych związanych z obecnością i nieobecnością  pracowników w pracy, urlopami, chorobowymi itd.
 8. Sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zleconych przez pracodawcę zadań.
 9. Prowadzanie i odbieranie poczty w formie tradycyjnej i elektronicznej.
 10. Opisywanie dokumentów księgowych.
 11. Prowadzenie rejestrów korespondencji, sprawozdań, wydarzeń i innych.
 12. Obsługa urządzeń znajdujących się w biurze takich jak komputer, telefon, drukarka, fax, ksero itp.
 13. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 14. Wykonywanie zadań mających na celu organizacje spotkań.
 15. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.kwiatlnu.eu, zgodnie  z zasadami dotyczącymi umieszczania informacji na stronie www, oraz księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

 • Curriculum Vitae ( CV ),

W CV proszę zawrzeć klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu LGD, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające nabytą wiedzę i umiejętności.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu,  58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 w nieprzekraczalnym terminie do 08 lipca 2021 r.

Komisja konkursowa  po analizie złożonych dokumentów telefonicznie zaprosi osoby, które będą najwyżej ocenione na rozmowę kwalifikacyjną.

Źródło: Prezes Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu – Bożena Pełdiak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj