LXIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

0
41

LXIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 29 marca 2023 r.o godz. 13: 00

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji.

2.    Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z LXV, LXVI i LXVII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4.    Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.

5.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały określającej zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Kamienna Góra. 

7.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kamienna Góra”, „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Kamienna Góra” oraz „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra w roku 2023. 

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Kamiennej Górze.

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

15.  Podjęcie uchwały  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych, stanowiących mienie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

17.  Interpelacje i zapytania. 

18.  Wnioski.

19.  Sprawy różne.

Zamknięcie sesji.          

           

Źródło: Przewodnicząca Rady Miasta Kamienna Góra Violetta Majak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj