“Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Gminy Kamienna Góra

0
247

W ramach poprawy dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach uruchomiona została dla Państwa usługa polegająca na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zameldowania (teren Gminy Kamienna Góra)

1. Kto może skorzystać z usługi „Mobilnego Urzędnika”?
• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu,
• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w umiarkowanym stopniu,
• posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolność do pracy,
• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
• są w wieku 65+,
• są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,
• są osobami zależnymi 15+,
• są opiekunami faktycznych osób zależnych,są opiekunami z pieczy zastępczej.

2. Jak skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika?
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia.
• Telefonicznie lub sms pod numerem 530 597 825 (zgłoszenia może dokonać opiekun osoby o specjalnych potrzebach; osoba trzecia);
• Osobiście w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w pok. 201 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30
• pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość/e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: mobilny@gminakg.pl
Usługi w ramach „Mobilnego Urzędnika” realizowane są w każdy piątek w godzinach 10:00 – 14:00. Usługa zostanie zrealizowana w najbliższym dniu, w którym dostępny jest wolny termin. Zgłoszenia są realizowane w kolejności ich przyjęcia.
W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić:
• czego dotyczy sprawa;
• podać imię i nazwisko;
• adres zameldowania/zamieszkania;
• numer telefonu do kontaktu;

3. Zakres usług świadczonych w ramach „Mobilnego Urzędnika”
• potwierdzenie profilu zaufanego;
• złożenie wniosku o wymeldowanie lub zameldowanie;
• złożenie wniosku o wydanie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy;
• złożenie lub korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• przyjęcia oświadczenia testatora przez osobę upoważnioną, tj: wójta/burmistrza, sekretarza gminy – poświadczenie przez jedną z wymienionych osób o sporządzeniu testamentu;
• podpisanie umowy dot. wynajmu lokalu mieszkalnego/socjalnego;
• zawarcie aneksu do umowy dot. wynajmu lokalu mieszkalnego/socjalnego.
    
Usługa „Mobilny Urzędnik” jest bezpłatna!

Zarządzenie NR 12/2022 Wójta Gminy Kamienna Góra -> klik

Regulamin usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Gminy Kamienna Góra -> klik

Źródło: Gmina Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj