Nabór wniosków o 500+ 

0
107

Od 1 lutego 2023 roku będzie można składać wnioski o wypłatę świadczenia 500+ na dziecko na nowy okres rozliczeniowy. Wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2023 roku aby zachować ciągłość wypłaty dotychczasowych świadczeń, które ZUS przyznał do maja 2023 roku. Składając wniosek o świadczenie trzeba pamiętać o ważnych terminach. 

Nowy okres świadczeniowy  programu „Rodzina 500+” rozpocznie się 1 czerwca 2023 roku stąd rodzice którzy chcą zachować ciągłość wypłat świadczenia powinni złożyć wniosek do końca kwietnia 2023 roku.  Złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie przekazane z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o świadczenie 500+ w 2023 roku

Świadczenie z programu 500+ przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia. Wniosek o jego przyznanie mogą złożyć:

1)      rodzice (matka lub ojciec) oraz

2)      opiekun faktyczny (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu.

3)      opiekunowie prawni dziecka oraz

4)     dyrektor domu pomocy społecznej.

5)    osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. 

Termin wypłaty świadczenia 500+

Świadczenie z programu jest wypłacane w terminie dwóch miesięcy od złożenia dokumentów. 

W 2023 roku ZUS wypłaca świadczenia w następujących terminach: 

  • od 1 do 31 stycznia 2023 r. – wypłaty środków dla osób, które złożyły wniosek w listopadzie 2022 r.,
  • od 1 do 28 lutego 2023 r. – wypłaty środków dla osób, które złożyły wniosek w grudniu 2022 r.,
  • od 1 do 31 marca 2023 r. – wypłaty środków dla osób, które złożyły wniosek w styczniu 2023 r.,
  • od 1 do 30 kwietnia 2023 r. – wypłaty środków dla osób, które złożyły wniosek w lutym 2023 r.,
  • od 1 do 31 maja 2023 r. – wypłaty środków dla osób, które złożyły wniosek w marcu 2023 r.

Dodatkowo  każdemu świadczeniobiorcy jest przypisany indywidualny dzień miesiąca, w którym przelewane są pieniądze. ZUS przekazuje wypłaty w 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18,20 oraz 22 dzień miesiąca. 

Źródło: pit.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj