niedziela, 26 marca, 2023
More
  Strona głównaAktualnościOgłoszenie o naborze wniosków - Moja woda

  Ogłoszenie o naborze wniosków – Moja woda

  -

  Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji dla przedsięwzięć polegających na zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kamienna Góra, realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Moja Woda”.

  Jeśli skorzystasz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Moja woda” na swoją instalację do 80% kosztów zadania, możesz otrzymać kolejne 20% z budżetu Gminy Kamienna Góra. W ten sposób zagospodarowanie wód opadowych może być w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych.

  1. Cel

  Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Kamienna Góra obejmuje przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, polegające na zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kamienna Góra, realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Moja Woda”.

  2. Zakres

  Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji, takich jak:

  a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

  b) instalacja rozsączająca,

  c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

  – zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

  – zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2m3 wymagane jest aby w ramach przedsięwzięcia zostały zakupione minimum 2 szt.),

  – zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,

  d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

  3. Termin naboru wniosków

  Nabór wniosków jest ciągły od dnia ogłoszenia do dnia 31.05.2024 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

  4. Forma i intensywność dotacji

  Dotacja na przedsięwzięcia zakończone i prawidłowo rozliczone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wynosić będzie do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 1.250,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

  5. Sposób i miejsce składania wniosków

  Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXII/122/20 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2020 r. https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/document/652373/Uchwa%C5%82a-XXII_122_20.

  Wniosek o udzielenie dotacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl/, w Zakładce Samorząd – Ochrona środowiska – Moja woda oraz w Poradniku interesanta – CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ – OCHRONA ŚRODOWISKA.

  Wnioskodawcą dotacji może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. W przypadku współwłasności nieruchomości, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wniosek jest składany przez jednego ze współwłaścicieli wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych współwłaścicieli.

  Beneficjentem może być osoba, która otrzymała pozytywną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania (pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania) od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zakończyła realizację przedsięwzięcia i prawidłowo je rozliczyła tj. otrzymała dofinansowanie w formie refundacji ze środków NFOŚiGW.

  Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedkłada następujące dokumenty:

  a) kserokopię pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z informacją o przyznaniu dofinansowania;

  b) kserokopię faktur/rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych wraz z dowodami zapłaty (jeśli płatność nie została dokonana gotówką); oryginały do wglądu;

  c) kserokopię protokołu odbioru końcowego lub oświadczenie o samodzielnym montażu;

  d) dokumentację fotograficzną przedsięwzięcia wykonaną na różnych etapach realizacji;

  e) dokument potwierdzający otrzymanie refundacji ze środków Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Moja Woda”;

  f) pełnomocnictwo pozostałych współwłaścicieli (w przypadku współwłasności).

  Zawarcie umowy z Beneficjentem oraz wypłata przyznanej dotacji nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku o udzielenie dotacji, spełniającego wymagania niniejszego regulaminu.

  6. Gdzie składać wnioski

  1) Urna znajdująca się w holu Urzędu Gminy Kamienna Góra;

  2) Za pośrednictwem platformy e – PUAP, Skrytka epuap:/9evg66kr5c/SkrytkaESP;

  3) Wysyłka na adres Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra.

  Dodatkowe informacje można uzyskać

  – pod numerem telefonu 756106011

  – wysyłając zapytanie na adres mailowy Urzędu: urzad@gminakg.pl

  Źródło: Urząd Gminy Kamienna Góra

  Ostatnie artykuły

  [td_block_social_counter custom_title="Zostańmy w kontakcie" block_template_id="td_block_template_4" header_color="#ea2e2e" f_header_font_family="522" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_style="italic" f_header_font_size="eyJsYW5kc2NhcGUiOiIxNSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTQifQ==" facebook="lubawka24" youtube="channel/UCoLhpxTmCP3sfQyrr4pwI4A" style="style10 td-social-boxed td-social-colored" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzIiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ=="]

  Ostatnie artykuły