PESEL dla Obywateli o statusie UKR

0
415

W związku z możliwością nadania numeru PESEL od dnia 16 marca 2022 roku dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali na obszar Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 roku bezpośrednio (status UKR) z terenu Ukrainy wymagane są następujące dokumenty:

1.Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – klik

2. Fotografia osoby, której numer PESEL zostanie nadany, spełniającej wymagania zdjęcia
do dowodu osobistego (pobierz darmowe imienne zlecenie na wykonanie zdjęcia w Urzędzie
w pokoju nr. 1);

3. Dokument potwierdzający tożsamość (dokument podróży, Karty Polaka, innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, dokumentu potwierdzającego urodzenie- dla osób które nie ukończyły 18 roku życia)

Nadanie numeru PESEL jest równoznaczne z założeniem profilu zaufanego, do którego wymagane jest posiadanie numeru telefonu polskiego operatora sieci komórkowej i działającego adresu e-mail
(dotyczy to osób powyżej 18 roku życia)

Wymagana jest obecność osób powyżej 12 roku życia w związku z koniecznością pobrania do wniosku odcisków palców. W przypadku osób do 18 roku życia wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości następuje w oparciu
o oświadczenie (jeżeli dziecko nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość)

Z uwagi na dużą ilość osób wnioskujących prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Urzędu  pod numerem telefonu 516 322 258 oraz 516 321 619 celem uniknięcia kolejek i sprawnego rozpatrzenia sprawy.

Powyższy tryb nadania  numeru PESEL obowiązuje tylko obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej z Ukrainy. Osoby przybyłe np. przez Słowację lub inne kraje mogą uzyskać PESEL na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności.

У зв’язку з можливістю присвоєння номера PESEL з 16 березня 2022 року громадянам України,
які в’їхали на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року безпосередньо з України
(статус UKR), необхідні такі документи:

 1. Заява на номер PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні – klik
 2. Фотографія особи, якій буде виданий номер PESEL, що відповідає вимогам фотографії
 3. на ідентифікаційну картку (завантажте безкоштовне особисте замовлення на фотографування в
 4. офісі
 5. в кімнаті № 1);
 6. Документ, що посвідчує особу (проїзний документ, карта поляка, інший документ з
 7. фотографією, що підтверджує особу, документ, що підтверджує народження – для осіб до 18
 8. років)
 9. Призначення номера PESEL рівносильно створенню довіреного профілю, який вимагає
 10. володіння номером телефону польського оператора мобільного зв’язку та робочою адресою
 11. електронної пошти.
 12. (це стосується людей старше 18 років)
 13. Присутність осіб старше 12 років необхідна у зв’язку з необхідністю зняти відбитки пальців для
 14. заявки. Щодо осіб до 18 років, заяву подає один із батьків, опікун, тимчасовий опікун,
 15. призначений судом опіки та піклування, або особа, яка фактично опікується дитиною. Якщо
 16. заява стосується дитини віком до 12 років, дитина не повинна бути присутня при поданні заяви,
 17. крім випадків, коли ідентифікація ґрунтується
 18. для декларації (якщо у дитини немає документів, що посвідчують особу)
 19. У зв’язку з великою кількістю бажаючих просимо заздалегідь зв’язатися з працівниками міської
 20. ради за телефонами 516 322 258 та 516 321 619, щоб уникнути черг та ефективного розгляду
 21. справи.
 22. Вищезазначена процедура присвоєння номера PESEL поширюється лише для громадян України,
 23. які безпосередньо перетнули кордон Республіки Польща з України. Люди, які приїжджають,
 24. наприклад, через Словаччину чи інші країни, можуть отримати PESEL на підставі положень
 25. Закону про реєстрацію населення.
 26. Більше інформації українською та польською мовами з

Źródło: UM w Lubawce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj