środa, 17 kwietnia, 2024
More
  Strona głównaAktualności powiatoweXXXIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

  XXXIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

  -

  Dziś 30 listopada 2021 roku odbywa się XXXIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XXXVIII z dnia 26 października 2021 roku.

  3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

  4. Stan środowiska i jego ochrona na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.

  5. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

  7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kamiennogórskiego i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

  8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Kamiennogórskim na lata 2021-2026.

  9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku”.

  10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2022 za usunięcie pojazdów z dróg powiatu kamiennogórskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli od usunięcia tego pojazdu odstąpiono.

  11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok.

  12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zasad ustalania  i wypłacania diet radnych powiatu kamiennogórskiego.

  13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Kamiennogórskiego.

  14. Sprawy różne.

  15. Zamknięcie Sesji.

  Źródło : Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego Edyta Wyrostek

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły