Dystrybucja żywności przez MGOPS

0
97

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej (tj. 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby
w rodzinie).

Do dochodu nie jest wliczane świadczenie wychowawcze – 500+.

Artykuły spożywcze przekazywane będą nieodpłatnie w formie paczek żywnościowych.

Wydawanie żywności otrzymywanej z Banku Żywności we Wrocławiu w ramach Programu ma miejsce w siedzibie MGOPS Lubawce ul. Dworcowa 33. 

Po szczegółowe informacje i odbiór skierowań zapraszamy do Pracowników Socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce tel. 75 74 11 800 lub 607 568 705.

Źródło: MGOPS w Lubawce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj